top of page

Palvelut

Wheat Field

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia

Mistä on kyse?

Ratkaisukeskeisessä lyhytterapiassa ratkotaan ongelmia? Voi se olla sitäkin, mutta mielestäni tärkeimpänä elementtinä ratkaisukeskeisessä terapiasessiossa on asiakkaan voimaantuminen, tulevaisuususkon löytyminen ja unelmien herääminen. Tavoitteiden asettaminen ja niihin pääsemisen keinojen yhdessä miettiminen, yhdessä sumpliminen. 

Kenelle?

Kenelle sitten ratkaisukeskeinen lyhytterapia sopii? Mielestäni kaikille. Kenen asiat ja ongelmat ovat haastavampia, kenen vähemmän haastavia, ratkaisukeskeisestä terapiasta on hyötyä kaikille, joilla on muutos tavoitteena nykyiseen elämäntilanteeseensa. Mahdollisia traumoja käsitellään asiakkaan voimien mukaan ja niiden käsittelyssä on painopiste aina asiakkaan selviämisessä. Käsitellään sitä, kuinka asiakas on selvinnyt niistä, mitä voimavaroja asiakkaalla on ollut ja on edelleen.

Kesto

Ratkaisukeskeiseen lyhytterapiaan ei tarvitse sitoutua vuosiksi tai kuukausiksi. Yhdessä määrittelemme terapian keston tavoitteisiin pääsyn ja etenemisen mukaan ja sitoudut vain tarvitsemaksesi ajaksi.  Keskimääräinen terapian kesto on 4-5 kertaa, mutta kesto on tapauskohtaista, joskus jo pari kertaa riittää, toisinaan tarvitaan 10-15 kertaa

Nuorten NUOTTI-valmennus

Mistä on kyse?

Nuorten NUOTTI-valmennuksessa asetetaan omia vahvuuksia ja toiveita vastaavia tavoitteita ja lähdetään yhdessä oman valmentajan kanssa niitä kohti. NUOTTI-valmennuksen myötä pystyt ottamaan konkreettisia askelia kohti opiskelu- ja työelämää. Suunnitellaan tulevaisuuttasi yhdessä! Valmennuksen tarkempi toteutus suunnitellaan yksilöllisten tarpeiden mukaan.

Kenelle?

NUOTTI-valmennus sopii sinulle, kun tarvitset tukea elämäntilanteeseen ja tulevaisuuden toiveiden selkiyttämiseen sekä ohjausta alustavan opiskelu- tai työelämäsuunnitelman tekemiseen. Olet 16–29-vuotias ja sinulla ei vielä ole opiskelu- tai työpaikkaa. Sinulla voi myös olla opiskelu- tai työpaikka mutta koet ne haasteelliseksi tavalla tai toisella. Nyt haluaisit päästä eteenpäin tulevaisuuden suunnitelmasi kanssa. 

Kesto

Valmennus toteutetaan viiden kuukauden aikana. Käynnit ovat pääsiassa yksilöllisiä, mutta ne voidaan toteuttaa myös tapaamisena sinun verkostosi kanssa. Osa valmennuksesta voidaan toteuttaa etänä, esimerkiksi videoyhteydellä. Sovit valmentajasi kanssa teille sopivimmista yhteydenpidon tavoista tapaamisten välillä.

NUOTTI-valmennus on sinulle MAKSUTON  ja valmennuksen ajalta on mahdollista saada kuntoutusrahaa. NUOTTI-valmennukseen pääsee Kelan kautta. Nuori ottaa itse yhteyttä Kelan valtakunnalliseen kuntoutuksen palvelunumeroon 020 692205. Kuntoutuksen asiantuntija haastattelee nuoren ja ottaa samalla vastaan suullisen hakemuksen. Sumplimon nuottivalmennus on osa Siria koulutus- ja kehittämiskeskuksen toimintaa. 

Muuta

Yhteistyössä

bottom of page