top of page

Palvelut

Wheat Field

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia

Lyhytterapialla tarkoitetaan 1-25 kerran tavoitteellista keskusteluprosessia, jossa keskiössä on asiakkaan itsensä nimeämä teema, ongelma tai aihe, johon hän haluaa muutosta tai uusia näkökulmia. Lyhytterapia soveltuu erityisen hyvin alkuvaiheen ongelmiin, kun vaikeudet eivät ole vielä kroonistuneet. Asiakkaan kannalta lyhytterapian houkuttavuutta lisää se, että lyhytterapiaan pääsy ei vaadi diagnoosia eikä aiempia psykiatrisia tutkimuksia. Se on aidosti asiakkaan tarpeita kunnioittavaa ja tähtää täsmä räätälöityyn, asiakkaalle sopivaan matalan kynnyksen apuun.

Tutustu Ratkaisukeskeinen lyhytterapia ja Coathing -aiheeseen seuraavien lähteiden kautta:

Ratkes-lehti: https://ratkes.fi/lehti/

Kirja: Iveson, C., George, E. & Ratner, H. (2018). Brief Coaching - Ratkaisukeskeinen lähestymistapa. 

Coaching

Coaching on ajattelua herättävää ja luovaa kumppanuutta prosessissa, joka inspiroi asiakasta henkilökohtaisen ja/tai ammatillisen potentiaalinsa täysipainoiseen hyödyntämiseen. Sitä voi käyttää oman elämänsä pohtimiseen, ratkaisujen etsimiseen ja parhaan oman minuutensa löytämiseen. Sitä voi myös käyttää ammatillisesti samojen asioiden miettimiseen ja tavoitteisiin pääsemiseen. Coachaus kestää sen aikaa kuin asiakas kokee tarvitsevansa.

Nuorten Nuotti-valmennus

Sinä 16-29 –vuotias nuori! Koetko, että opinnot eivät suju tai oma ala ei edes ole löytynyt? Motivaatiosi tai omat vahvuutesi ovat hukassa, eivätkä asiatkaan oikein tule hoidettua? Keskittymiskyky hukassa? Sosiaalisessa kanssakäymisessä haasteita? Asunnon siivous takkuilee? Unirytmi sekaisin? Tukea et ole saanut tai osannut edes etsiä?  Tarvitsisitko yksilöllistä tukea elämäsi suunnan pohtimisessa? Tapaamiset toteutetaan kasvokkain sinun arjen ympäristössäsi, kanssasi yhdessä suunnitelluissa ja sovituissa paikoissa tai etäyhteyksillä kuvapuheluina.

Kokemuksia

“Nuottivalmennus on auttanut minua löytämään harrastuksia ja olen päässyt tutustumaan erilaisiin paikkoihin uudella paikkakunnallani. Olemme yhdessä Helin kanssa etsineet minulle työpaikkoja ja olemme käyneet läpi koulutustarjontaa. Mun valkku Heli on mahtava tyyppi ja panostaa 110% nuottivalmennus nuoriinsa ja tekemiseen. Hänen avulla olen aktivoitunut ja päässyt taas elämässä eteenpäin. ☀️🌺”

Nainen, 27-vuotias, Nuotti-valmennus

Yhteistyössä

bottom of page